fb icon soitankoulussa icon

Opiskelu / Soitin- ja lauluopinnot

» Soitin- ja lauluopinnot
» Soitinvalmennus 6-8v.
» Vapaa säestys
» Sävellysopinnot

Soitin- ja lauluopinnot

Jousisoittimet        

viulu
alttoviulu
sello
kontrabasso

Puupuhaltimet         

oboe
huilu
traverso
klarinetti
nokkahuilu
saksofoni

Vaskisoittimet

trumpetti
käyrätorvi
alttotorvi
pasuuna
eufonium (baritonitorvi)
tuuba

Lyömäsoittimet

malletsoittimet
rummut
Bändisoittimet

sähkökitara
sähköbasso
koskettimet
rummut


Muut soittimet

piano
koskettimet
harmonikka
cembalo
kitara
kantele

Laulu

klassinen laulu
pop/jazz-laulu

Soitinvalmennus (6-8v.)

Soitinvalmennus on tarkoitettu musiikkileikkikoulun jatkeeksi esikouluikäisille ja juuri koulun aloittaneille. Muutaman vuoden jatkunut musiikkileikkikoulu antaa jo hyvät edellytykset soittoharrastuksen aloittamiselle.

Soitinvalmennus ei ole soitinopiskelua sanan varsinaisessa muodossa, vaan tuttujen leikkien ja laulujen muodossa tutustumista kyseiseen soittimeen. Se on myös tutustumista soittimen opiskelun tärkeisiin seikkoihin. Päivittäinen, pienikin harjoittelu antaa parhaan tuloksen.

Vanhempien aktiivisuus on tärkeää, varsinkin soittimissa, joissa oikean soittoasennon jatkuva tarkkailu on tärkeää niin soittotunnilla kuin kotonakin. Opetus toteutetaan yksilöllisesti, kunkin lapsen omia kehitysvaiheita noudattaen. Kuitenkin tuntien seuraaminen ja asioiden kertaaminen kotona antavat parhaat edellytykset harrastuksen myönteiselle jatkumiselle.

Opetus tapahtuu soitinvalnnasta riippuen 2-4 lapsen ryhmissä. Lapset kokoontuvat kerran viikossa oppitunnille. Valmennusryhmässä voi opiskella kahden lukuvuoden ajan, jonka jälkeen – mikäli innostusta riittää – voi hakea varsinaiseen soitinopetukseen.

Soitinvalmennusopintoihin voit hakea seuraaviin soittimiin:

 • viulu
 • sello
 • kontrabasso
 • trumpetti
 • käyrätorvi
 • pasuuna
 • kitara
 • harmonikka
 • huilu
 • nokkahuilu
 • klarinetti
 • kantele
 • piano

Jokainen hankkii soittimensa itse. Helpoin tapa soittimen hankkimisesta on sopia siitä syksyllä valmennusryhmän opettajan kanssa.

Vapaa säestys, piano ja kitara

Vapaalla säestyksellä tarkoitetaan kykyä säestää ja soittaa vapaasti ilman tarkkoja nuotteja, esim. vain sointumerkeistä. Oppiaine tarjoaa musiikin tekemiseen aivan uuden lähestymistavan. Se on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään monipuolisena muusikkona. Myös useissa ammateissa vapaansäestyksen taito on eduksi, esim. luokanopettajat, lastentarhanopettajat jne.

Vapaan säestyksen opetusta annetaan tällä hetkellä pianon- ja kitaransoitossa.

Sävellysopinnot

Lahden musiikkiopiston sävellysluokalla on mahdollista harrastaa säveltämistä matalalla kynnyksellä. Opintoihin voivat hakeutua kaikki oman musiikin tekemisestä kiinnostuneet instrumentista riippumatta. Nuotinkirjoitustaitoa tai musiikin teorian opintoja ei esitietoina edellytetä.

Sävellyksen opetuksella on Lahden musiikkiopistossa pitkät perinteet. Koulutusta luotsasi yli kahdenkymmenen vuoden ajan Pietarin Konservatorion professori Igor Rogaljov assistenttinaan Kimmo Parviainen. Rogaljovin työtä on vuodesta 2021 jatkanut hänen entinen opiskelijansa pianisti-säveltäjä Niilo Junnikkala yhdessä Kimmon Parviaisen kanssa.

Sävellyksen opinnot rakentuvat omien teosten työstämisen ympärille ja painopiste on opiskelijan luovuuden tukemisessa. Sävellystunneilla voidaan opiskelijan tarpeista ja taitotasosta riippuen opiskella myös nuottikirjoituksen perusteita, tehdä improvisaatioharjoitteita ja perehtyä yhdessä keskustelemalla toisten säveltäjien musiikkiin. Edistyneemmillä opiskelijoilla on mahdollista opiskella sävellyksen ohella musiikkianalyysia syvällisemminkin ja tutustua vaikkapa orkesteripartituureihin sävellysteknisestä näkökulmasta. 

Sävellyksen opiskelu on erinomainen tapa kehittää omaa luovuutta ja laajentaa musiikkisuhdetta. Omien sävellysten työstäminen tukeekin muuta musiikin opiskelua instrumenttiopinnoista musiikin teoriaan. Lukuvuoden aikana työstettyjä teoksia esitetään kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä sävellysluokan perinteisissä luokkakonserteissa.

Tervetuloa kokeilemaan!
Lisätietoja: niilo.junnikkala@lahdenmusiikkiopisto.fi