fb icon soitankoulussa icon

Tietoa / Musiikkiopisto lyhyesti

Lahden musiikkiopisto lyhyesti
Osastot
Kulurakenne
Tehtävä
Arvot
Visio
Miksi musiikkiopisto?
Miksi juuri Lahden musiikkiopisto
Historia

Musiikkiopisto lyhyesti

 • perustettu vuonna 1988
 • ylläpitäjä Lahden Musiikkikoulun kannatusyhdistys r.y.
 • Lahden Musiikkikoulu 1988-1995
 • harkinnanvarainen valtionapu 1993
 • lakisääteinen valtionosuus 1996
 • ylläpitäjän nimimuutos: Lahden musiikkiopiston kannatusyhdistys r.y. 2020

Osastot

 • varhaisiän musiikkikasvatus
 • musiikin perustaso
 • musiikkiopistotaso
 • aikuislinja
 • tanssilinja

Kulurakenne

 • opetusta annetaan noin 14.500 tuntia vuodessa
 • kulut yhteensä (2013): 1,3 milj. euroa
 • valtionosuus 47 %
 • kuntaosuudet 19 %
 • oppilasmaksut 30 %
 • muu varainhankinta 4 %

Tehtävä

 • laadukkaan musiikki- ja tanssikasvatuksen antaminen sekä tavoitteellisesti että harrastuspohjalta
 • luoda edellytykset hyvän musiikki- ja tanssisuhteen syntymiselle ja antaa valmiudet elämänikäiselle harrastamiselle
 • tukea oppilaiden kasvua itseensä luottaviksi ja toisiaan arvostaviksi
 • kulttuuriperinteen vaaliminen ja välittäminen
 • taidekasvatuksen arvostuksen kohottaminen
 • antaa valmiudet myös musiikki- ja tanssialan ammattiopintoihin suuntautuville

Arvot

 • huomioi opetuksessa oppilaan yksilöllisyyden ja kunkin omat lähtökohdat
 • toisen työn kunnioittaminen
 • turvallisen ja innostavan oppimisympäristön luominen
 • oppimisen ilo, kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys
 • henkilöstön hyvinvointi
 • henkinen keidas arjen keskellä
 • harrastamisen iloa selkein päämäärin
 • ahkeruus, rehellisyys, täsmällisyys
 • avoimuus uusille asioille

Visio

 • on oman alansa vahva, arvostettu ja tunnettu toimija
 • on niin oppilaiden kuin opettajien tavoittelema taideoppilaitos
 • jättää oppilaansa onnellisesti riippuvaiseksi taiteesta
 • on edelläkävijä ja mahdollistaja
 • on riittävät resurssit toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen
 • on haluttu yhteistyökumppani
 • kaikenikäisten soiva ja tanssiva talo
 • oppilaitos myötävaikuttaa oppilaan terveeseen ja tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen
 • on alansa ja alueensa toiminnallinen keskus
 • järjestää valtakunnallisia taidetapahtumia
 • ylläpitää ja edelleen kehittää kansainvälisiä yhteyksiä

Miksi musiikkiopisto

Suomalainen musiikkioppilaitosjärjestelmä on maailmalla ihailun ja ihmetyksen aihe. Maailmanmaineeseen nousseet suomalaiset kapellimestarit, oopperalaulajat ja soittajat esiintyvät maailman suurimmilla ja arvostetuimmilla esiintymislavoilla. Yleisesti on tunnustettu tämän olevan koko maan kattavan ja tasokkaan musiikkioppilaitosjärjestelmän ansiota.

Musiikkiopistossa yhdistyvät yksilöllinen opetus ja yhteisöllisyys. Opettaja on joka viikko olemassa oppilasta varten, soittotunnin aika on näiden kahdenkeskistä, musiikille omistettua aikaa. Yhteismusisointi orkestereiden ja pienryhmien muodossa taas antaa mahdollisuuden tutustua muihin samanhenkisiin lapsiin ja nuoriin sekä opetella yhteen hiileen puhaltamista – tällä kertaa musiikin muodossa. Musiikkiopistossa lukukausimaksuun sisältyvät edellä mainittujen yhteismusisointiaineiden lisäksi ns. yleiset aineet, musiikin perusteet.

Yhteissoittoon ja ryhmässä tapahtuvaan musiikin perusteiden opiskeluun oppilaat osallistuvat ikänsä ja taitojensa mukaan, kuitenkin mahdollisimman varhain. Musiikkiopistossa myös esiintymismahdollisuuksia on jatkuvasti, ensimmäisestä vuodesta alkaen.

Miksi juuri Lahden musiikkiopisto?

Lahden musiikkiopisto luotiin antamaan mahdollisuuksia tavoitteelliseen soiton- ja laulunopiskeluun mahdollisimman monelle. Opiston perustajat näkivät tärkeänä, että lapset voivat oppia soittamaan omista tarpeistaan ja kyvyistään lähtien, vailla pakkotahtisuutta ja jäykkää byrokratiaa. Tämä sama näky on Lahden musiikkiopiston henkilökunnalla yhä, vaikka opisto onkin vuosin aikana kasvanut melko suureksi ja toimintaympäristö on muuttunut melkoisesti alkuajoista.

Me Lahden musiikkiopistossa emme jaottele lapsia musikaalisiin ja epämusikaalisiin. Me uskomme, että musiikki kuuluu kaikille. Kaikki voivat oppia soittamaan, jos motivaatiota ja kärsivällisyyttä riittää. Soittaminen ei ole aina helppoa, mutta hauskaa se voi olla – silloinkin, kun läksynä on vaikea ja haastava kappale.

Esiintymisen kynnys pidetään matalalla, mutta näemme tärkeänä, että soittavat, laulavat ja tanssivat nuoret oppivat myös esiintymään. Järjestämme luokkakonsertteja, teemakonsertteja, musiikki-iltoja ja vaikkapa aulasoittajaisia, jotta kaikilla olisi mahdollisuus esiintyä, mutta ilman liikaa jännittämistä. Opistomme oppilaat  pääsevät halutessaan myös juontamaan erilaisia tilaisuuksia.

Soitonopiskelun tavoitteellisuus pitää huolen siitä, että soittamisesta ei tule pelkkää soittelua. Tarkoitus on edistyä, sillä se motivoi jatkamaan. Siksi opistossamme on valtakunnallisten tasosuoritusten rinnalla oma Taitotasojärjestelmä, joka toimii pieninä portaina kohti oman instrumentin hallintaa.

Historia

Lahden musiikkiopisto syntyi perusteellisten selvitysten pohjalta vuonna 1988. Silloinen apulaiskaupunginjohtaja Kari Salmi asetti työryhmän selvittämään musiikinopetuksen tilaa Lahdessa – työryhmä työskenteli runsaan vuoden ja päätyi suosittamaan uuden oppilaitoksen perustamista. Ensisijaista oli se, että vain pieni osa halukkaista pääsi opetuksen piiriin. Ajatuksena oli käynnistää oppilaitoksen toiminta n. 70 oppilaan suuruisena, mutta hakijoiden määrä oli niin runsas, että oppilaspaikkoja jouduttiin lisäämään tuntuvasti ja syksyllä toiminnan alkaessa silloisessa Lahden musiikkikoulussa oli yli 300 oppilasta.

Toinen tärkeä perustamiseen vaikuttanut seikka oli oppilaitoksen toiminta-ajatuksessa. Haluttiin perustaa oppilaitos, joka silloisissa olosuhteissa voi entistä laajemmin ottaa huomioon oppilaan omat lähtökohdat ja näin vähentää erilaisia pakollisia velvoitteita. Haettiin harrastamisen iloa, kuitenkin selkein päämäärin.

Vuonna 1996 musiikkikoulu pääsi lakisääteisen valtionavun piiriin ja koulun nimi muuttui Lahden musiikkiopistoksi. Toiminta oli alkanut Tiirismaan koulun tiloissa sen silloisen rehtorin Martti Lehdon myötävaikutuksella, mutta hyvin pian musiikkiopisto sai uudet toimitilat Vapaudenkadulta. Näistä vuokratiloista jouduttiin kuitenkin luopumaan kiinteistön omistajavaihdoksen takia ja alkoi kuumeinen valmistelu uusien tilojen saamiseksi. Lukuisten vaihtoehtojen jälkeen päädyttiin nykyisiin tiloihin Hämeenkadulle – vanha paitatehdas saneerattiin täysin, musiikkioppilaitostoimintaan sopivaksi.Saneeraushanke toteutettiin EU-rahoituksen turvin ja uudet tilat otettiin käyttöön 2003.

Lahden musiikkiopisto on aina halunnut olla etsimässä erilaisia uusia näkökulmia taideopetukseen. Jo 1990-luvun alussa opistossa aloitettiin kevyen musiikin koulutus ja tätä seurasi hyvin pian tanssilinjan perustaminen. Varsin ripeästi saatiin solmittua pysyvä yhteistyö pietarilaiseen musiikkielämään. Tämän seurauksena musiikkiopistossa on annettu sävellyksen opetusta jopa alle kouluikäisille ja tietenkin myös varttuneemmille.

Yhteismusisoinnin ja yhdessä tekemisen merkitystä on haluttu korostaa kaikissa yhteyksissä Opisto onkin ollut varsin aktiivinen musiikkileirien järjestäjä ja oppilaitoksessa toimii lukuisia erilaisia soitinyhtyeitä kamarimusiikista suurempiin orkestereihin. Koulun oppilaat ovat rikastuttaneet Lahden musiikkielämää jatkuvilla tapahtumilla ja esityksillä myös opiston ulkopuolella. Uusiin tiloihin saatu Kalevi Aho -sali toimii tällä hetkellä yhtenä merkittävänä musiikkielämän foorumina Lahdessa.