fb icon soitankoulussa icon

Opiskelu / Tanssilinja

Tanssilinja

Harrastuksena tanssi sopii erinomaisesti lapsille ja nuorille, niin tytöille kuin pojille. Tanssi tukee lapsen kehitystä monilla tavoin, kehittää koordinaatioita ja keskittymiskykyä sekä sosiaalisia taitoja. Tanssiharrastus on tasolta toiselle vuosittain etenevää ja tavoitteellista opiskelua.Lastentanssi (3-6v.)

Lastentanssin opetuksen lähtökohtana on huomioida lapsen luonnollinen tapa liikkua. Lapsen liike on vapaata ja spontaania, ja tanssitunnilla häntä rohkaistaan luovuuteen ja liikkumiseen. Opetuksen avulla lapsi oppii jäsentämään oman kehon liikettä ja hallintaa sekä oivaltaa uusia liikemahdollisuuksia. Lastentanssitunti koostuu monipuolisesti erilaisista harjoituksista, joilla tuetaan lapsen motorista, liikunnallista ja luovaa kehitystä. Lapsi oppii lisäksi toimimaan ryhmässä ja noudattamaan yhteisiä sääntöjä. Tärkeitä tekijöitä tavoitteiden saavuttamiseksi ovat leikki ja vapaan liikkumisen mukanaan tuoma ilo. Lastentanssitunnit on suunnattu 3-6 vuotiaille tytöille ja pojille.

 

Esibaletti (6-7v.)

Esibaletissa aletaan pikkuhiljaa tutustua klassisen baletin alkeisiin. Jalkojen ja käsien perusasentojen sekä baletin perusliikkeiden harjoittelu aloitetaan tässä vaiheessa. Esibaletissa totutellaan balettitunnin rakenteeseen, mihin kuuluvat tangolla, keskilattialla ja diagonaalissa tehtävät harjoitukset. Motorisia taitoja ja koordinaatiota kehittävät harjoitukset kuuluvat tärkeänä osana balettituntiin. Balettiosuuden lisäksi tunneilla tehdään luovaa ja vapaata liikettä korostavia harjoituksia. Esibalettitunnit on suunnattu lähinnä esikouluikäisille (6-7v.) oppilaille.

 

Alkeisbaletti (7-8v.)

Alkeisbalettitunnilla jalkojen ja käsien perusasentojen opiskelu jatkuu, samoin baletin perusliikkeitä opitaan lisää. Oppiainekseen tulee mukaan enemmän balettiin kuuluvia hyppyjä sekä pieniä liikesarjoja. Tunneilla tehdään paljon motoriikkaa, koordinaatiota ja ketteryyttä kehittäviä harjoituksia. Vartalon kannatukseen aletaan kiinnittää huomiota. Luovan liikkeen harjoitukset ovat edelleen osa balettituntia tukien oppilaan vapaan liikeilmaisun kehittymistä. Alkeisbalettitunnit on suunnattu pääsääntöisesti 7-8 -vuotiaille oppilaille.

Klassinen baletti (8-20v.)

Klassisen baletin opiskelu etenee vuosiluokittain. Klassisen baletin tekniikka ja liikekieli omaksutaan määrätietoisen, vuosittain tasolta seuraavalle etenevän opiskelun kautta. Opetuksen keskeisiä tavoitteita ovat baletissa vaadittavan vartalon sekä jalkojen ja käsivarsien oikean linjauksen hahmottaminen ja harjaannuttaminen sekä koordinaation, liikesujuvuuden, elastisuuden ja ilmaisun kehittyminen. Opetuksen tavoitteena on myös taiteellisuuden kehittäminen teknisten taitojen vahvistumisen myötä. Esiintymistoiminta on keskeinen osa balettiopintoja.

Klassisen baletin opiskelun voi aloittaa noin 8 vuotiaana. Pidemmälle edenneillä balettioppilailla on mahdollisuus halutessaan suorittaa tanssitaiteen laajan oppimäärän perus- ja syventäviä opintoja.

 

Nykytanssi (8-20v.)

Nykytanssi perustuu vuosisadan vaihteessa kehittyneen modernin tanssin eri suuntauksiin. Nykytanssissa korostuu kehon kokonaisvaltainen liike, monipuolinen tilan käyttö sekä liikkeen erilaiset dynamiikat. 

Tunnit koostuvat tanssitekniikkaharjoituksista keskilattialla sekä diagonaalissa tapahtuvista askelharjoituksista; näissä harjoituksissa yhdistetään opittuja tanssiteknisiä asioita. Tanssisarjojen tekeminen on olennainen osa tunteja. Tavoitteena on monipuolisen liikekielen omaksuminen sekä kehon oikean linjauksen ja tanssiteknisten taitojen kehittäminen. Tärkeää on totta kai myös oppimisen ja tanssin tuottama ilo.

Tarjolla nykytanssiryhmä myös aikuisille.

Kehonhuolto (13v-)

Kehonhuolto sopii erinomaisesti oheisharjoitteluksi kaikille, jotka haluavat kehittää oman kehon hallintaa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kehonhuoltotunneilla tehdään tasapainoa, koordinaatiota, lihasvoimaa ja venyvyyttä kehittäviä harjoitteita sekä rentoutumisharjoituksia. Tunneilla tutustutaan myös kehon kuunteluun ja läsnäoloon, jotka ovat hyödyllisiä taitoja esimerkiksi esiintymistilanteissa. Kehonhuoltotunti on suunnattu 13 vuotta täyttäneille tanssi- ja soitinoppilaille. 

Jazztanssi (10v-)

Jazztanssin tavoitteena on kehittää oppilaan rytmitajua, koordinaatiota sekä kehon hallintaa. Tanssilajin ominaispiirteisiin kuuluvat musikaalisuus, liikkeen maanläheisyys, kehollisuus sekä tilan käyttö.

Tunneilla oppilas pääsee kehittämään jazztanssin keskeisiä elementtejä. Pyrimme hahmottamaan kehon oikeaa linjausta sekä liikeratoja. Opetus kehittää kehon kestävyyttä, voimaa ja peruskuntoa. Tavoitteena on kehittää tilankäyttöä liikkeessä, hahmottaa kehon tilallinen ulottuvuus sekä huomioida ryhmässä tanssiminen.

Lajin ominaispiirteiden mukaisesti totuttelemme liikkumaan matalalla, polvet koukussa lähellä lattiaa. Opetuksessa korostuvat musikaalisuus, rytmi, liikkeen dynaamisuus ja aksentointi. Tutustumme vähitellen jazztanssin terminologiaan sekä lajikohtaiseen tekniikkatyöskentelyyn. Jazztanssin perustekniikan lisäksi vaikutteita lajiin tuovat musikaalit, nykytanssi, street dance sekä afrikkalainen - ja latinalaistanssi.

Tunneilla vallitsee iloinen, kannustava ja kaikkia tasapuolisesti huomioiva opetus. Positiivinen ja turvallinen oppimisympäristö on opetuksen tärkein peruspohja.

Seuraavan kurssin ajankohdasta ilmoitetaan täällä myöhemmin.

Aikuisbaletti

Aikuisbaletissa harjoitellaan klassisen baletin tekniikkaa ja liikekieltä. Tunneilla tehdään perinteisiä tanko- ja keskilattiasarjoja sekä koreografioita. Baletti kehittää tasapainoa, koordinaatiota ja kehonhallintaa, ja sopii liikunnalliseksi harrastukseksi kaiken ikäisille. Aikuisbalettia harrastetaan oman kehon lähtökohdista ja iloisella mielellä. Aikuisbalettilaiset pääsevät halutessaan myös esiintymään opiston tilaisuuksissa. Lahden musiikkiopistossa toimii tällä hetkellä kaksi aikuisbalettiryhmää.

Aikuisten nykytanssi

Aihe perustuu vuosisadan vaihteessa kehittyneen modernin tanssin eri suuntauksiin. Tilan ja ajan käyttö sekä liikkeen dynamiikan harjoittaminen ovat keskeisiä asioita. Tunnit koostuvat tanssitekniikkaharjoituksista keskilattialla sekä diagonaalissa tapahtuvista askelharjoituksista. Tanssisarjojen tekeminen on olennainen osa tunteja. Näissä harjoituksissa yhdistetään opittuja tanssiteknisiä asioita. Tärkeää on myös oppimisen ja tanssin tuottama ilo.