fb icon soitankoulussa icon

Tietoa / Lukukausimaksut

Lukukausimaksut 1.8.2019 alkaen

OPPIAINE

 LAPSET 

 AIKUISET 

LISÄTIEDOT

Soitin/lauluopetus

 408€

479€

Soitinvalmennus

 228€

 

Ryhmäopetus, tarkoitettu esikouluikäisille  

Musiikkileikkikoulu

 131€

 

   

Musiikkileikkikoulu 6v.

 188€

 

sisältää soitinkokeilut kevätlukukaudella

Lapsikuoro

131€

opiston oppilaille maksuton

Fermaatti-kerho

 131€

 

Tarkoitettu 7-8 -vuotiaille

Tanssi (45 min/vko)

 131€

 

Tanssi (60 min/vko)

 166€

191€

Tanssi (75 min/vko)

 179€

 206€

Tanssi (90 min/vko)

 192€

 222€

Tanssi (135 min/vko)

 252€

289€

Tanssi (195 min/vko)

 285€

 328€

Tanssi (255 min/vko)

 318€

 366€

Tanssi (sivuaineena)

 -50%

 

Bändiopetus

 189€

 

Musiikin perusteet (pääaineena)

 167€

 

Kirjaamismaksu

 16€

 16€

(kertaluonteinen)

Soitinvuokra (per lukuvuosi)

 95€

 95€

Samasta perheestä toinen -20% ja muut lapset -40%.

Soitin- ja lauluopintojen lukukausimaksuun sisältyy opiskelua tukevat aineet, kuten mm. yhteismusisointi ja musiikin perusteet ym. Näistä ei peritä erillistä maksua.

Huomioithan, että maksut veloitetaan lukukausittain; opetuksessa ei noudateta kerta- tai tuntiperusteista laskutusta. Mikäli opinnot keskeytetään kesken lukukauden, lukukausimaksua ei palauteta. Paikallaolojen määrällä ei ole vaikutusta lukukausimaksun suuruuteen.

Perusteita lukukausimaksun pienentämiselle voivat olla esim. terveydelliset syyt tai paikkakunnalta muutto. Näissä tapauksissa tulee anomus osoittaa oppilaitoksen hallitukselle hyvissä ajoin.