fb icon soitankoulussa icon

Opiskelu / Soitin- ja lauluopinnot / Trumpetti

Trumpetti

Trumpetti on kirkasääninen vaskipuhallin, jota käytetään lukuisissa eri musiikkityyleissä. Trumpetti sopii yhtä hyvin tytöille sekä pojille. Trumpetinsoiton voi aloittaa yleensä n. 7…8 -vuotiaana, joskus jo alle kouluiässä, lapsen fyysisistä ominaisuuksista riippuen. Trumpetti on myös paljon käytetty orkesterisoitin ja opiskelun alettua jo pian pääsee soittamaan erilaisissa ryhmissä.

Soitinten hinnat

Hyvälaatuinen oppilassoitin maksaa n.500 euroa, laadukkaat trumpetit maksavat 1000 eurosta ylöspäin. Kannattaa tiedustella myös käytettyjä soittimia, joissa usein hinta/laatusuhde on hyvä. Opintojen alkaessa voi myös tiedustella opistolta lainasoitinta.

Taskutrumpetti

Taskutrumpetti on hyvä aloitussoitin pienimmille soittajille. Soitin on teknisiltä ominaisuuksiltaan trumpetin kaltainen, mutta pienemmässä koossa. Taskutrumpettia on helpompi kannatella painopisteen ollessa lähempänä kehoa. Oppilaan kasvaessa vaihdetaan tavalliseen trumpettiin.

Kornetti

Kornetti on hiukan trumpettia pehmeäsävyisempi soitin. Se soveltuu soolo- ja orkesterisoittimeksi ja on paljon käytetty puhallinorkestereissa sekä erilaisissa vaskiyhtyeissä. Se on kooltaan taskutrumpetin ja trumpetin välissä, minkä vuoksi sitä käytetään myös oppilassoittimena, kun esim. taskutrumpetti tuntuu liian pieneltä. Halutessaan kornetista on helppo siirtyä trumpettiin.

Trumpetin historiaa

Trumpetin juuret juontavat muinaiseen Egyptiin, jossa sotajoukot käyttivät soitinta merkinantotorvena. Vanhimmat trumpetit olivat suoria putkia, jotka oli valmistettu luusta tai puusta.

Keskiajalla trumpetistit saivat hallitsijoilta luvan perustaa kiltoja valvomaan etujaan. Järjestelmä takasi uusien soittajien koulutuksen, perinteen siirtymisen uusille sukupolville, ja esti soittamiseen liittyvien “salaisuuksien” leviämisen ulkopuolisten tietoon.

Pääosin trumpetti sai nykyisen ulkomuotonsa 1400-luvulla. Tällöin soitettiin vain luonnonääniä, sillä putken pituutta ei voinut muuttaa, vaan eri sävelsarjat pystyttiin soittamaan vain putkea vaihtamalla.

Barokki oli trumpetin kulta-aikaa. Trumpettiyhtyeet toimivat 1400 – 1500 -luvuilla pääasiallisesti sotaväen palveluksessa, mutta eräät kaupungit ja erityisesti keisarillinen hovi palkkasi yhtyeitä palvelukseensa. Barokin alkaessa trumpettiyhtye oli saavuttanut valmiudet monimutkaisen, moniäänisen rytmisen ja melodisen kudoksen soittamiseen. Yksi loistavimmista esimerkeistä on Monteverdin Orfeo-oopperan trumpettiyhtyeelle sävelletty alkusoitto. 1600 -luvun lopulla clarino-tekniikka kehittyi huimasti ja trumpetti omaksuttiin tärkeäksi soolosoittimeksi viulun rinnalle.

Trumpettiyhtyeen kehitykselle on ominaista, että sen jäsenet vähitellen erikoistuivat erilaisiin tehtäviin. Korkeiden sävelten soittamiseen erikoistuneita soittajia kutsuttiin clarino- ja matalia principal -soittajiksi. Lisäksi principal-äänet jakaantuivat usein eri stemmoiksi.

1700-luvulla kehitettiin läppäkoneisto, jolla äänen korkeutta vihdoin voitiin säädellä. 1800-luvulla käyttöön tuli vieläkin käytössä oleva venttiilikoneisto, joka lisäsi soittimen ketteryyttä ja siten paransi sen käytettävyyttä.

Trumpetteja valmistetaan erilaisista messinkiseoksista, jotka lakataan, hopeoidaan tai kullataan. Soittimia on eri kokoisia, suuresta bassotrumpetista pieneen piccolotrumpettiin. Yleisimpiä instrumentteja ovat Bb- ja C-vireiset trumpetit, mutta käytössä on myös D, Eb, E, F, G ja A -vireisiä soittimia. Kaikilla erivireisillä trumpeteilla on oma sointivärinsä, joka selittää moninaisuuden.

Trumpetin, niin kuin kaikkien vaskisoittimien ääni muodostetaan puhaltamalla suukappaleeseen siten, että huulet saavat soittimessa olevan ilmapatsaan värähtelemään. Ilmapatsaan pituutta muutetaan venttiilikoneiston avulla. Trumpetin nyanssiskaala on laaja, hiljaisesta pianissimosta voimakkaimpaan forte fortissimoon. Lisäksi ääntä voi värittää lukuisilla sordiinoilla (mm. piikki, kuppi ja wah-wah).

Soitin soveltuu niin klassiseen kuin kevyeen musiikkiin, soolo- ja orkesterisoittimeksi. 1900-luvun alusta asti se on ollut erittäin suosittu jazz-soitin. Trumpetti kuuluu myös vakituisesti mm. big bandien ja erilaisten puhallinorkesterien (esim. sotilassoittokunnat) kokoonpanoon.