fb icon soitankoulussa icon

Opiskelu / Muskarit, kerhot ja lapsikuoro

Muskarit, kerhot ja lapsikuoro

» Varhaiskasvatuksen lukujärjestys
» Masumuskari odottaville äideille
» Vauvamuskari 3kk-1v.
» Musiikkileikkikoulu 1-2v.
» Musiikkileikkikoulu 3-5v.
» Musiikkileikkikoulu 6v.
» Kantelemuskari 5-6v.
» Sisarusryhmät
» Lapsikuoro 4-9v.
» Soitinvalmennus 6-8v.
» Rytmikerho Kumu 7-8v.
» Musiikkikerho Fermaatti 7-8v.
» Yleistä


Lukujärjestys 2018-2019 / Muskarit ja kerhot

SS - Sari Sakki sari.sakki@lahdenmusiikkiopisto.fi 044-507 1775
LB - Leena Brofeldt        leena.brofeldt@lahdenmusiikkiopisto.fi 044-555 7761
TN - Terhi Nietula terhi.nietula@lahdenmusiikkiopisto.fi 040-527 0107

Muutokset mahdollisia / uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.
Uusille oppilaille muskareiden ensimmäinen kerta maksuton kokeilutunti eikä sido mihinkään! 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

9.00-9.45
Muskari 2-4v/SS
Teemulan päiväkoti
Huom! vain Teemulan
päiväkodin lapsille

9.00-9.45
Sisarusryhmä/SS
Hämeenkatu
9.45-10.15
Kantelemuskari 5v/SS
Teemulan päiväkoti
Huom! vain Teemulan
päiväkodin lapsille
10.15-11.00
Vauvamuskari /SS
Hämeenkatu
9.45-10.30
Muskari 2v/SS
Hämeenkatu
  11.30-12.15 (uusi)
Vauvamuskari 3kk-5kk/TN
Hämeenkatu
10.30-11.15
Vauvamuskari/SS
Hämeenkatu

11.15-12.00
Muskari 1v/SS
Hämeenkatu
15.45-16.30
Vauvamuskari /SS
Hollola, Heinsuon koulu
15.45-16.30
Ukulele-muskari 6v/SS
Hämeenkatu
16.15-17.00
Kantelemuskari 5v/LB
Hollola, Heinsuon koulu
16.15-17.00
Muskari 2v/TN
Hollola, Heinsuon koulu
17.15-18.15
Lapsikuoro 4-9v/SS
Hämeenkatu
16.30-17.15
Muskari 3v/SS
Hollola, Heinsuon koulu
16.30-17.15
Kantelemuskari 6-7v/SS
Hämeenkatu
16.30-17.15
Ukulele-muskari 5v/SS
Hämeenkatu
16.30-17.15
Kantelemuskari 5v/SS
Hämeenkatu
17.00-17.45
Fermaatti-kerho 7-8v /LB
Hämeenkatu
16.30-17.15 (uusi)
Muskari 1-2v /TN
Launeen perhepuisto
17.00-17.45
Kantelemuskari 5v/LB
Hollola, Heinsuon koulu
17.15-18.00
Muskari 4v/SS
Hämeenkatu
 
17.15-18.00
Muskari 2v/SS
Hollola, Heinsuon koulu
17.15-18.00
Muskari 5v/SS
Hämeenkatu
17.15-18.00
Muskari 3v/SS
Hämeenkatu
17.15-18.00
Muskari 3-4v/TN
Hollola, Heinsuon koulu
18.00-18.45
Kantelemuskari jatko 6v/SS
Hollola, Heinsuon koulu
17.15-18.00
Muskari 3-4v /TN
Launeen perhepuisto
18.00-18.45
Muskari 4v/SS
Hämeenkatu

18.45-19.30
Kantelemuskari jatko 7-8v/SS
Hollola, Heinsuon koulu
18.00-19.00
Soitinkokeilumuskari 6v/SS
Hämeenkatu
18.00-18.45
Muskari 3v+vanh/SS
Hämeenkatu

ILMOITTAUDU TÄSTÄ


Masumuskari

Masumuskari on tarkoitettu raskauden puolivälin ylittäneille odottaville äideille. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa äidin ja masuvauvan vuorovaikutusta musiikillisia työtapoja käyttäen, tukea äidin musiikillisia valmiuksia, lisätä mielihyvän ja turvallisuuden tunnetta ja pitää yllä kehtolauluperinnettä.

Musiikillisia työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta ja aktiivinen musiikinkuuntelu. Masumuskarissa tehdään myös hengitysharjoituksia sekä äänenkäytön harjoituksia. 

Masumuskari järjestetään kurssimuotoisena (5 kertaa). Kurssi järjestetään ilmoittautumisen perusteella tarpeen mukaan ja viiden kerran kurssipaketti on 45€/hlö.

Tiedustelut Masumuskarista kansliasta 041-319 0070 (kanslia@lahdenmusiikkiopisto.fi) tai opettajaltamme Sari Sakilta 044-507 1775 (sari.sakki@lahdenmusiikkiopisto.fi)

Hakulomake tässä.

Vauvamuskari 3kk-1v.

Laulua ja liikutusta, sylivauvan kiikutusta! Loruillaan, lauletaan, liikutaan, leikitään ja tanssitaan lapsen kanssa. Jumpataan ja siiputellaan peitolla, körötellään ja kiikutellaan sylissä, tanssitaan ja lennellään sävelten siivin. Tutuksi tulevat omat varpaat ja aikuisen tanssiva syli – koko maailma, se on tässä!

Hiukan myöhemmin musiikki ja leikit, rytmi ja sävelet houkuttelevat jo enemmän liikkumaan ja toimimaan itse. Nautitaan yhdessä tekemisestä vauhdikkaan musiikin viemänä ja opetellaan rauhoittumaan musiikin mukana. Uusia loruja ja lauluja opetellaan ja tutustutaan musiikin maailmaan yhä monipuolisemmin.

Vauva-ajan muskareissa tärkeää ovat yhdessä tekemisen riemu ja musiikin kuuntelu – motorisen kehityksen myötä tehtävät monipuolistuvat ja lapsen oma tekeminen lisääntyy. Muskarissa laulamme lorut, laulut ja hyräilyt – vanhoja tuttuja sekä uusia kehtolauluja. Ohjelmaan kuuluvat myös liike, käsi- ja jalkajumpat, soittaminen, tanssiaskeleet ja rumpurytmit.

Muskarissa tavoitteena on:

 • lapsen ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • mielihyvän ja turvallisuuden tunteen lisääminen
 • opetella kuuntelemaan ja rauhoittumaan
 • oppia uusia leikkejä ja lauluja sekä toimintatapoja lapsen kanssa myös kotona tehtäväksi
 • kehtolaulujen tuntemuksen lisääminen ja perinteen jatkuminen
 • motorisen kehityksen vahvistaminen musiikin ja liikkeen avulla
 • lapsen omatoimisuuden rohkaiseminen
 • tukea lapsen luonnollista suuntausta liikkumiseen

Tiedustelut tästä ryhmästä ja vapaista paikoista ryhmän opettajalta (ks. lukkari) tai kansliasta 041-319 0070 (kanslia@lahdenmusiikkiopisto.fi).


Hakulomake tässä.

Musiikkileikkikoulu 1-2v.

Lapsi musisoi itse, yhdessä vanhemman ja kavereiden kanssa. Lapsi osaa jo itse, mutta tarvitsee aikuista – tueksi, turvaksi ja pitämään huolta. Lapsi oppii seuraamalla ja kuuntelemalla ja osallistuu toimintaan itsenäisesti. Yhdessä on kiva soittaa ja liikkua! Ryhmissä totumme yhdessäoloon toisten lasten ja aikuisten kanssa. Siellä muodostuu turvallinen, musiikin sävyttämä, myönteinen ja luottamuksellinen tunnelma.

Kaksivuotiaiden muskarissa nautitaan vielä vanhemman turvallisesta läsnäolosta mutta välillä harjoitellaan irtaantumista ja omatoimista tekemistä. Tuetaan itsenäistymistä ja rohkaistaan kokeilemaan uusia, jo vaativampiakin tehtäviä.

Muskarissa tärkeinä musiikillisina rakennuspalikoina toimivat laulut, laululeikit, lorut, soittaminen, rytmileikit ja liikunta, musiikin kuuntelu ja oma soittaminen. Vaikka muskari onkin ensisijaisesti leikkiä on sillä myös pedagogisia tavoitteita, kuten motoristen valmiuksien vahvistaminen musiikin ja liikkeen avulla, sosiaalisten taitojen ja keskittymiskyvyn kehittäminen ja uusien laulujen ja lorujen oppiminen.

Muskarissa totutellaan yhdessäoloon muiden lasten ja aikuisten kanssa, opetellaan huomioimaan myös muut ryhmän jäsenet sekä tuetaan ja vahvistetaan lapsen omaa tekemistä.

Tiedustelut tästä ryhmästä ja vapaista paikoista ryhmän opettajalta (ks. lukkari) tai kansliasta 041-319 0070 (kanslia@lahdenmusiikkiopisto.fi).

Hakulomake tässä.

Musiikkileikkikoulu 3-5v.

Lapsi osallistuu toimintaan jo ilman vanhempaa: totutellaan ryhmässä olemiseen sosiaalisia taitoja oppien ja muita huomioiden. Oman äänen ja motorisen kehittymisen myötä lasta kannustetaan yhä monipuolisempiin ilmaisukeinoihin.

Harjoitetaan keskittymiskykyä sekä itsenäistä että ryhmässä toimimista. Harjaannutetaan valmiuksia vastaanottaa ja tuottaa musiikkia: tutustutaan keho- ja rytmisoittimiin sekä soitetaan melodiasoittimilla pieniä melodioita. Esiinnytään myös muiden iloksi. Opetellaan musiikillisten käsiteparien tunnistamista ja kehitetään rytmi- muoto- harmonia- ja melodiatajua. Tutustutaan rytmiin ja melodiaan, tunnistetaan säveltasoja ja osataan tuottaa niitä laulaen ja soittaen.

Oman kehon ja tilan hallinnan oppiminen ovat keskeisiä asioita musiikin ja liikunnan keinoin. Muskarissa vahvistetaan oman kehon tuntemusta, tilan hallintaa sekä eri liikunnallisten muotojen hallintaa (piiri, ketju, rivi, polut, suunnat). Nautitaan kasvaneista taidoista, luodaan niillä omaa ja uutta ja iloitaan yhteismusisoinnista!

Muskarissa tärkeitä ovat laulut, leikit ja lorut, piirileikit, musiikin kuuntelu ja kuvallinen ilmaisu. Tärkeitä tavoitteita ovat mm. ryhmässä toimimisen taitojen tukeminen, mielikuvituksen ja tunne-elämän kasvun vahvistaminen, yhteismusisointitaitojen oppiminen, oman kehon hallinnan lisääminen sekä loru- ja lauluvaraston kartuttaminen. Lasta rohkaistaan tuottamaan itse musiikkia, laulaen ja soittaen – näin vahvistetaan myös positiivista minä-kuvaa!

Tiedustelut tästä ryhmästä ja vapaista paikoista ryhmän opettajalta (ks. lukkari) tai kansliasta 041-319 0070 (kanslia@lahdenmusiikkiopisto.fi).


Hakulomake tässä.

Musiikkileikkikoulu 6v.

Kuusivuotiaiden muskari on suoraa jatkoa aiemmin opitulle ja yhä enemmän mukana musiikin tuntemuksen avaimet: laulaminen, liikkuminen, soittaminen, kuunteleminen. Nämä työtavat harjoittavat lasta kokonaisvaltaisesti ja antavat avaimia itsetuntemukseen ja musiikin tuntemukseen. Ne harjoittavat ja hoitavat kehoa ja mieltä, lihaksistoa, aivoja, muistia ja ajattelua.

Toimintaan tulee mukaan varsinainen soitinopetus, jossa lukuvuoden aikana lapset valitsevat/kokeilevat haluamiaan soittimia kevätkaudella (9 x 15 min) soitonopettajien ohjauksessa (muskarituntien lisäksi). Soittimista valittavissa ovat viulu, alttoviulu, sello, klarinetti,  taskutrumpetti, käyrätorvi, huilu, nokkahuilu, kantele, kitara, piano, harmonikka.

Laulu on lähellä omia tunteita: se on itse tuotettu, soiva ääni, joka värähtelee kehossa. Laulaminen on kokonaisvaltaista, se harjoittaa muistia ja kehon lihaksistoa. Yhdessälaulaminen luo yhteishenkeä. Laulu on omakohtainen kokemus mutta myös instrumentti, jonka käyttöä voi harjoittaa. Laulamalla opimme muskarissa mm. äänenhallintaa ja äänenkäyttöä sekä musiikin tuntemusta kuten kansanperinnettä ja lastenlaulukulttuuria. Metodilaulut kasvattavat lauluvarastoa ja solmisointi sävelten tuntemusta. Laulujen sanat ja melodian sävyt rikastuttavat lapsen tunne-elämää!

Muskarissa liikutaan paljon. Liikkuminen lisää oman kehon tuntemusta ja hallintaa ja hienomotoriikan kehitystä tuetaan karkean motoriikan harjoitteilla. Lapsen liikkuvuutta ja leikkisyyttä vaalitaan ja vahvistetaan – musiikin kokemisella liikkeen kautta (rytmit, melodiat, muodot, sävyt ) opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa; ymmärtäminen ja hyväksyminen ovat avainasemassa itsetuntemukseen. Kehonkäyttöharjoituksilla tuetaan myös soitonopiskelua. Musiikin mukaan liikkuminen avaa musiikin tunnemaailman (elämyksellinen kokeminen).

Soittaminen harjoittaa motoriikkaa. Yhdessä musisoiminen harjoittaa sosiaalisuutta ja opettaa yhteissoiton sääntöjä, toisen huomioimista ja kasvattaa omanarvon tuntoa. Soittamalla opiskellaan myös muotoja, rytmejä ja melodioita. Eri soitinten erilaiset äänet tutustuttavat sävyihin. Liikkumisen ja soittamisen lisäksi kuvallinen ilmaisu on tärkeää: piirtäminen ja maalaaminen toimivat omien tuntemusten ilmaisukanavana ja samalla harjoittuu myös hienomotoriikka.

Nuotteja käydään läpi lapsen omaan kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla: tutustumme mm. nuottiviivastoon, kirjainnuotteihin, rytmeihin ja aika-arvoihin, tahtilajeihin ja musiikkisanastoon.

Tiedustelut tästä ryhmästä ja vapaista paikoista ryhmän opettajalta (ks. lukkari) tai kansliasta 041-319 0070 (kanslia@lahdenmusiikkiopisto.fi).

Hakulomake tässä.

Kantelemuskari 5-6v.

Kantelemuskari on suunnattu 5-6 -vuotiaille lapsille, jotka haluavat aloittaa soittoharrastuksen muskarimaailmassa 5- kielisen kanteleen keinoin. Kanteleensoitto antaa hyvät perusteet myöhemmälle soittoharrastukselle. Kantelemuskarista voi myös halutessaan jatkaa esim. Kanteleyhtyeeseen ja syventää soittotaitojaan.

Oppituntien sisällöstä:

 • kantele tutuksi soittimena
 • kanteleen soittotavat
 • rytmiikka ja melodia taju
 • improvisaatio
 • soittaminen yksin ja ryhmässä
 • säestäminen

Oppilaalla tulee olla oma 5-kielinen kantele.

Tiedustelut vapaista paikoista ryhmän opettajalta (ks. lukkari) tai kansliasta 041-319 0070 (kanslia@lahdenmusiikkiopisto.fi).

Hakulomake tässä.

Sisarusryhmät

Sisarusryhmässä musisoivat nimensä mukaisesti sisarukset yhdessä aikuisen kanssa. Mukana voi olla vaikkapa vauva ja leikki-ikäinen sisarus tai kaksi leikki-ikäistä sisarusta. Toiminta suunnitellaan ryhmän lapsien mukaan. Sisarusryhmä on hyvä vaihtoehto silloin, kun perhe haluaa yhteistä tekemistä tai ei ole mahdollista tuoda lapsia omiin ryhmiin.

Sisarusryhmän tavoitteet mukailevat toimintaan osallistuvien lasten ikäryhmätavoitteita. Tavoitteena on myös sisarusten innostaminen yhteisiin puuhiin. Isommat sisarukset saavat osallistua pienempien lasten leikkeihin ja leikittämiseen ja pienemmät sisarukset saavat olla mukana isompien puuhissa ja oppia samalla. Yhdessä tehden opitaan toisiltamme ja toisistamme. Välillä taas ryhmän toiminta jakaantuu isompien ja pienempien lasten kesken.

Tunneilla leikitään, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan musiikkia, tehdään musiikkiliikuntaa, loruillaan – ollaan mukavasti yhdessä.

Tiedustelut tästä ryhmästä ja vapaista paikoista ryhmän opettajalta (ks. lukkari) tai kansliasta 041-319 0070 (kanslia@lahdenmusiikkiopisto.fi).


Hakulomake tässä.

Lapsikuoro LaMuLaKu 4-9v.

Lapsikuoro LaMuLaKu:n ovat tervetulleita kaikki 4-9 -vuotiaat laulamisesta innostuneet tytöt ja pojat.

Harjoituksissa opetellaan kuuntelemaan ja käyttämään omaa ääntä eri tavoin. Luontaista ja rentoa laulutapaa etsitään leikinomaisten harjoitusten kautta. Ääni on soitin, jonka käyttöä voi kehittää ja parantaa sen ilmaisuvoimaa. 

Kuorossa lapset oppivat kuuntelemaan toisiaan. Yhteistä säveltä etsitään ääniharjoitusten kautta ja moniäänisyyteen tutustutaan kaanonien ja helppojen kaksiäänisten laulujen kautta. Rytmiikka on tärkeä osa musisoinnin ja laulamisen riemua. Siihen liittyviä leikkejä ja harjoituksia tehdään paljon, sillä musiikkia ei ole ilman liikettä. Laulut opitaan korvakuulolta, joten lukutaitoa ei vaadita.

Mukaan pääsevät kaikki sekä musiikkiopistossa opiskelevat oppilaat että opiston ulkopuolelta tulevat lapset. Opistossa jo opiskeleville kuoro on maksuton.

Kuoro kokoontuu muskariluokassa (1. krs) perjantaisin klo 17.15-18.15 ja mukaan voit tulla myös kesken lukukauden.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen kuoron ohjaaja Sari Sakille, puh. 044-507 1775, sari.sakki@lahdenmusiikkiopisto.fi tai kansliasta p. 041-319 0070.

Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme!

Hakulomake tässä.

Soitinvalmennus 6-8v.

Soitinvalmennus on tarkoitettu musiikkileikkikoulun jatkeeksi esikouluikäisille ja juuri koulun aloittaneille. Muutaman vuoden jatkunut musiikkileikkikoulu antaa jo hyvät edellytykset soittoharrastuksen aloittamiselle.

Soitinvalmennus ei ole soitinopiskelua sanan varsinaisessa muodossa eikä, vaan tuttujen leikkien ja laulujen muodossa tutustumista kyseiseen soittimeen. Se on myös tutustumista soittimen opiskelun tärkeisiin seikkoihin. Päivittäinen, pienikin harjoittelu antaa parhaan tuloksen.

Vanhempien aktiivisuus on tärkeää, varsinkin soittimissa, joissa oikean soittoasennon jatkuva tarkkailu on tärkeää niin soittotunnilla kuin kotonakin. Harrastus ei saa olla liian “tiukkapipoista”, vaan oppiminen tapahtuu lasten kehitysvaiheita noudattaen. Kuitenkin tuntien seuraaminen ja asioiden kertaaminen kotona antavat parhaat edellytykset harrastuksen myönteiselle jatkumiselle.

Opetus tapahtuu soittimesta riippuen 2-5 lapsen ryhmissä. Lapset kokoontuvat kerran viikossa oppitunnille. Valmennusryhmässä voi opiskella kahden lukuvuoden ajan, minkä jälkeen suositellaan hakeutumista varsinaiseen soitinopetukseen.

Soitinvalmennusopintoihin voit hakea seuraaviin soittimiin:

 • viulu
 • sello
 • trumpetti
 • käyrätorvi
 • kitara
 • harmonikka
 • nokkahuilu
 • klarinetti
 • kantele
 • piano


Jokainen hankkii soittimensa itse. Helpoin tapa soittimen hankkimisesta on sopia siitä syksyllä valmennusryhmän opettajan kanssa.  

Hakulomake tässä.

Rytmikerho KUMU 7-8v.

Lyömäsoittimiin keskittyvä yhden lukuvuoden mittainen Rytmikerho KUMU tarjoaa 7-8 -vuotiaille lapsille uuden tavan perehtyä musiikin yhdessä tekemiseen. Kerhossa tutustutaan laajasti klassisiin ja moderneihin lyömäsoittimiin sekä eri maiden ja kulttuurien musiikkiperintöön.

KUMUssa soitetaan koko ajan yhdessä ja opetellaan yhteismusisoinnin lomassa “musiikin kielitaitoa” luoden perustaa tulevalle harrastukselle, oli soitin jatkossa mikä tahansa. Harjoitettavia rytmejä ja pieniä kappaleita myös esitetään eri tilaisuuksissa.

KUMU tekee yhteistyötä mm. muskariryhmien, tanssijoiden ja orkestereiden kanssa ja esiintyy musiikkiopiston omien tilaisuuksien lisäksi esim. urheilutapahtumien kannustusjoukoissa.

Aluksi kerhossa harjoitellaan yhteispeliä tutuilla muskari- ja koulusoittimilla laajentaen instrumenttivalikoimaa ammattilaistasoisiin perkussioihin ja malletsoittimiin sekä etnisiin soittimiin. Lopulta vain mielikuvitus asettaa rajoja sille, mitä voi pitää lyömäsoittimena (vrt. Stomp tai skiffle-kulttuuri).

Tiedustelut tästä ryhmästä ja vapaista paikoista kansliasta 041-319 0070 (kanslia@lahdenmusiikkiopisto.fi).

Hakulomake tässä.

Musiikkikerho Fermaatti 7-8v.

Musiikkikerho Fermaatti on musiikkikerho 7-8 -vuotiaille lapsille, jotka vielä etsivät omaa soitintaan. Kerhossa tutustutaan monipuolisesti eri soittimiin ja musiikkiopiston soitonopettajat käyvät myös tunneilla esittelemässä omia soittimiaan. Käymme myös kuuntelemassa soittotunteja ja orkesteriharjoituksia.

Fermaatissa:

 • tutustutaan erilaisiin soittimiin, kuten jousisoittimet, puupuhaltimet, vaskisoittimet, lyömäsoittimet, kosketinsoittimet, kielisoittimet
 • soitetaan yhdessä (rytmisoittimet)
 • tehdään pieniä omia sävellyksiä
 • kuunnellaan erilaista musiikkia
 • iloitaan musiikista

Fermaatissa tavoitteena on mm. musiikkiharrastuksen ja oman soittimen löytäminen sekä yhdessämusisoimisesta nauttiminen. Fermaatti-kerho on monipuolinen löytöretki musiikin maailmaan!

Hakulomake tässä.

Ukulele perheryhmä

Soitetaan ja lauletaan yhdessä lasten ja (iso)vanhempien kanssa. Ohjelmistossa uusia ja vanhoja lastenlauluja, kansanlauluja, ikivihreitä iskelmiä ym. Soitossa sovelletaan myös rytmisoittimia sekä muita ryhmän mukana ketterästi liikkuvia instrumentteja.

Sopii niin vasta-alkajille kuin perusasioita jo hallitseville - soitannot sovitetaan ryhmän mukaiseen kuosiin. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki 7-vuotiaista ylöspäin ilman yläikärajaa. 

Ukulele-muskari

Ukulele-muskarissa opiskellaan ukulelen soittoa laulaen, leikkien ja soittaen. Oppikirjana Muksulele -kirja, jonka on laatinut Salla Marttila. Ukulele -muskariin tarvitaan oma hyvälaatuinen soitin ja Muksulele -kirja. Opettaja opastaa hankinnoissa tarvittaessa.

Yleistä

Varhaisiän musiikkikasvatus


Varhaisiän musiikkikasvatus sisältää musiikkileikkikoulu- ja musiikkivalmennustoiminnan sekä näihin läheisesti liittyvän muun toiminnan. Muskariopetusta järjestetään perhe-, muskari- ja soitinryhmissä, mm. vauvamuskarit 0-2 -vuotiaille, muskarit 3-6 -vuotiaille, taaperotanssi ja tanssimuskari, vauvatanssi, Lapsikuoro, Musiikkikerho Fermaatti ja Rytmikerho KUMU n. 7-8 -vuotiaille.

Esikouluikäisille tarkoitetut soitinvalmennusryhmät (esim. kitara tai piano) kuuluvat myös musiikin varhaiskasvatuksen opintoihin. Soitinvalmennus on ryhmäopetusta, jossa soittimeen ja soittamiseen tutustuminen tapahtuu muskarista tutuin menetelmin.

Musiikkileikkikouluun, perheryhmiin, lapsikuoroon, Musiikkikerho Fermaattiin ja Rytmikerho KUMUun otetaan lapset ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Musiikin varhaiskasvatuksen yleisiä tehtäviä ja tavoitteita

 • totutellaan yhdessäoloon muiden lasten ja aikuisten kanssa
 • nautitaan yhteisleikeistä, lauluista ja musisoinnista
 • luodaan ja kartutetaan loru- ja lauluvarastoa
 • körötellään, leikitään, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan ja liikutaan musiikin mukaan
 • tutustutaan suomalaiseen kansanperinteeseen
 • herätetään lapsissa myönteinen asenne musiikkia kohtaan
 • kehittää tasapainoisesti yksilön kokonaispersoonallisuutta ja edistää sosiaalista kasvua
 • totuttaa lapset säännölliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn
 • antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastamisen syntymiselle
 • luoda ja kehittää musiikin tiedollisia ja taidollisia valmiuksia
 • rohkaista ja tukea lasta omatoimiseen musisointiin
 • tarjota lapselle turvallinen oppimisympäristö ja luoda tiedollisia ja taidollisia valmiuksia musiikin jatko-opintoja varten
 • tukea lapsen henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista