fb icon soitankoulussa icon

Opiskelu / Musiikin perusteet

Musiikin perusteet

Musiikin perusteiden lukujärjestys
Musiikin perusteet 1-3
Teoria ja säveltapailu I
Harmoniaoppi
Yleinen musiikkitieto
MupeR/Workshop-bändi
Yleistä

Musiikin perusteiden lukujärjestys 2017-2018 (alustava)

Opetuspaikka: Hämeenkatu 4, teorialuokka 1. krs
Opettajat: Kari Vatjus, Pasi Leino (MupeR)

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
 • 16.00-17.00
 • Mupe 1
 • 16.00-17.00
 • Mupe 1
 • 16.00-17.00
 • Mupe 2
 • 16.00-17.00
 • Mupe 3
 • 16.00-17.00
 • MupeR
 • teoriaosuus/teoriluokka
 • 17.00-18.00
 • Mupe 2
 • 17.00-18.00
 • Mupe 2
  • 17.00-18.00
  • Mupe 2 (2. vuosi)
 • 17.15-18.15
  Mupe 1
 • 18.00-19.00
 • Mupe 3 (2. vuosi)
 • 18.00-19.00
 • Mupe 2 (2. vuosi)
  • 18.00-19.00
  • Mupe 3
 • 18.15-19.45
 • Harmoniaoppi
  opistotaso
 • 19.00-20.30
 • Teoria I
 • opistotaso
 • 19.00-20.00
 • Mupe 3 (2. vuosi)

Musiikin perusteet 1-3

Musiikin perusteiden opiskelu tukee oppilaan soitto-, laulu- tai tanssiopintoja. Tunneilla tutustutaan nuottikirjoituksen perusteisiin sekä tonaalisen musiikin perusrakenteisiin ja -käsitteisiin. Pikkuhiljaa opitaan hahmottamaan sekä nuotinnettua että soivaa, esimerkiksi levyltä kuunneltavaa musiikkia. Lyhyesti sanottuna tavoitteena on hankkia musiikin luku- ja kirjoitustaito. Apuna käytetään ns. rytmitavuja (taa, tam, ti-ti, tiri-tiri jne.) ja laulunimiä (do, re, mi, fa, so, la, ti).

Nuottikirjoituksen perusteisiin kuuluvat mm. nuottiviivasto, nuottiavaimet, nuotinnimet, nuottiarvot ja vastaavat tauot, korotus-, alennus- ja palautusmerkit, etumerkintä ja tahtiosoitus. Musiikin perusrakenteita puolestaan ovat erilaiset tahtilajit, asteikot, intervallit, soinnut ja perusluonteiset sointukulut. Soinnut opetellaan merkitsemään sekä aste- että kirjainmerkintää käyttäen.

Toisinaan oppilaat keksivät tunneilla omia rytmejä ja melodioita. Yksinkertaisten soinnutustehtävien yhteydessä tulevat tutuiksi äänenkuljetuksen periaatteet. Helpon moniäänisyyden hallintaa tavoitellaan myös kirjoittamalla ja laulamalla kaksiäänisiä melodiasanelutehtäviä.

Teoria ja säveltapailu I

Näillä opistotason teoria- ja säveltapailukursseilla jatketaan siitä, mihin musiikin perusteissa 1-3 jäätiin. Teorian I kurssilla painottuu sointu-, hajasävel- ja sävellajianalyysi. Lisäksi esitellään uusia asteikkoja ja ns. pienmuodot.

Myös säveltapailussa tulee lisää haasteita kaikilla osa-alueilla. Kun sävelaineisto perustasolla koostuu lähinnä vain sävellajin kantasävelistä ja -soinnuista, nyt melodioihin ja harmoniaan ilmaantuu jonkin verran muunnesäveliä. Rytmitehtävätkin monipuolistuvat ja sisältävät mm. aiempaa enemmän poikkeusjakoisia rytmejä, kuten duoleja, trioleja ja kvintoleja.

Harmoniaoppi

Harmoniaoppi perehdyttää tonaaliselle musiikille ominaisiin sointukulkuihin. Samalla tutustutaan klassisen äänenkuljetuksen periaatteisiin eli niihin yleisiin ohjeisiin, joiden mukaan sointuja yhdistetään toisiinsa. Tehtäviä tehdään sekä kirjoittaen että pianolla soittaen.

Yleinen musiikkitieto

Käymällä yleisen musiikkitiedon tunneilla oppilas lisää musiikin tuntemustaan ja musiikillista yleissivistystään.

Yleisen musiikkitiedon peruskurssilla esitellään aluksi sinfoniaorkesteri ja sen soittimet. Tämän jälkeen käydään läpi länsimaisen taidemusiikin tyylikaudet renessanssista 1900-luvun impressionismiin, ekspressionismiin ja uusklassismiin asti. Paljon kuunnellaan eri tyylejä edustavia merkkiteoksia. Samalla tulevat tutuiksi keskeiset säveltäjänimet sekä mm. sellaiset sävellyslajit kuin motetti, messu, chanson, madrigaali, ooppera, oratorio, sonaatti, kantaatti, konsertto, jousikvartetto, sinfonia, sinfoninen runo ja lied.

Yleisen musiikkitiedon I kurssi kertaa ja syventää peruskurssilla opittua sekä jatkaa 1900-luvun käsittelyä eteenpäin. Kurssiin sisältyy myös suomalaista musiikkia esittelevä jakso. Oppilaiden toivomusten mukaan voidaan esitellä muutakin kuin länsimaista taidemusiikkia, esimerkiksi jazz- ja popmusiikkia.

MupeR / Worshop-bändi

Muper, eli pop/jazz -teoria säveltapailu sekä Workshop-bändi on tarkoitettu kaikille rytmimusiikin opiskelijoille. Teoriassa ja bändissä käsitellään afroamerikkalaistamusiikkia ilmiöineen sekä kehitetään improvosointitaitoa. 

Mukaan saa tulla kesken lukuvuodenkin. Kokoonpanon soittimet: Kitara, basso, rummut, piano/ keyboard, laulu ja puhaltimet. Teoria/säveltapailussa käytämme tohtori toonika- kirjaa.

Teoriatunti teorialuokassa klo 16.00-17.00 ja bänditunti rumpuluokassa klo 17.00-18.00.

Ohjaaja ja tiedustelut: Pasi Leino, 0400-914 946, pasi.leino@lahdenmusiikkiopisto.fi


Yleistä

Musiikkiopistossa opiskellaan myös musiikin perusteita, jotka tukevat soitin- ja lauluopintoja. Sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä historian ja tyylien tuntemus.

Opetus toteutetaan vuorovaikutuksessa instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen kanssa.